2010 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienis

Winter Wonderland started

Blackbird Designs. Winter Wonderland

Nors už lango dar ruduo, bet ar nelaikas ruoštis žiemai ir kalėdoms? Pats smagiausias jausmas laukti, ruoštis kalėdoms ir kodėl jau nepradėjus dabar. Taigi pradėjau siuvinėti

Blackbird Designs. Winter Wonderland

While still an autumn outside the window, but do not consider to prepare for winter and Christmas? Best sense to wait, get ready for Christmas and why has not been started now.
My new WIP.

Rich autumn

rich autumn

2010 m. rugsėjo 28 d., antradienis

Cat & flowers-pot framed

Kazuko Aoki.

Kazuko Aoki. Cat & flowers-pot framed

Kazuko Aoki.

Kazuko Aoki.

2010 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis

Apple time

apple time

Ruduo, rudenėli atridenk man obuolėlį... gražų apvalų raudoną

Šįkart obuoliukais pasipuošė mažų knygelių viršeliai, ir kaip be taškuotos medžiagėlės:)
Linksma, spalvinga, saulėta kaip "bobų vasara"

apples from Acufactum book "Sommer Frische"

Please give me an apple, Autumn... beautiful red round

This time the apples come on the notebooks cover, and of course fabrics in doll:)
A fun, colorful, sunny!antique white and sand linen, DMC treads, fabrics in dolls cotton, ribbon, botton.
notebooks size 11*16cm

2010 m. rugsėjo 25 d., šeštadienis

2010 m. rugsėjo 22 d., trečiadienis

Vėtrungė *** Weathervane notebookKai lauke lyja ir pasigaunu peršalimą, vis norisi sugrįžti į vasarą, pasiilgau jūros, saulės...
Kaip jau rodžiau ir pasakojau anksčiau apie vėtrunges, manoji tapo knygelės viršeliu.

When cold and raining outside and I've caught cold, I miss the summer, sea, sun...
As I show and write about the weathervanes, one of mine lie on the notebooks cover.

Vėtrungė / a weathervane

Vėtrungė / a weathervane

Vėtrungė / a weathervane

notebook size 10*15cm

2010 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienis

Stork flew...

C mon monde. Simone la Cigogne

Gandrai atskrido į šiltus ir gražius namus :) maža dovanėlė Vaidos sūneliui Martynui
Aukit sveiki ir laimingi.

C mon monde. Simone la Cigogne

Little gift for Vaida's son Martynas - Mr. Sunshine :)2010 m. rugsėjo 12 d., sekmadienis

Summer project Kazuko Aoki VI

Kazuko Aoki.

Nors vasara pasibaigė, bet mano vasaros gėlių pievelė dar žydi, taigi ir paskutiniai žiedeliai:)

My summer project by Kazuko Aoki - finished!

And there are my last blossoms in the meadow:)

Kazuko Aoki.

Kazuko Aoki.

Kazuko Aoki.

Kazuko Aoki.

2010 m. rugsėjo 9 d., ketvirtadienis

Autumn

autumn

2010 m. rugsėjo 8 d., trečiadienis

Cat & flowers-pot

Kazuko Aoki.

Negaliu atsispirti Kazuko Aoki dizainams ir knygoms... ir dar vienas su katinu ir gėlėmis.

Kazuko Aoki. Cat & flowers-pot

I can not resist beautiful Kazuko Aoki designs, and there is one more...

Kazuko Aoki.

Kazuko Aoki.

Kazuko Aoki.

2010 m. rugsėjo 7 d., antradienis

Autumn's colors

autumn

autumn

autumn

2010 m. rugsėjo 5 d., sekmadienis

Vėtrungė *** Weathervane

Vėtrungė / a weathervane

Palydint vasarą dar norisi prisiminti jūrą ir atostogas... Būnant Kuršių Nerijoje, sudomino vėtrungės, norėjosi sužinoti kam jos, ką simbolizuoja, kodėl taip...
Pasirodo, kad būtų įmanoma kontroliuoti žvejybą Kuršių mariose, XIXa. įvesta speciali ženklinimo sistema. Ilgainiui iš šios pradinės, gana griežtos ženklų sistemos, Kuršių nerijos žvejai sukūrė originalų meno reiškinį - vėtrunges. Vėtrungė buvo laivo puošmena ir šeimos pasididžiavimas. Vyresni vaikai turėjo teisę perdažyti saulės ir vėjo išblukintas dalis.
Pagauti smalsumo ir azarto, ir mes ėmėmės kūrybos, tik ne iš medžio :))) vyras nupiešė schemą ir man beliko imtis adatos ir ant lino plėvesuoja maža simpatiška vėtrungė.


Seeing off the summer, I want to remember the sea and the holidays... Being in the Curonian Spit, we were interested in weathervanes...
For the control of fishery in the Curonian Lagoon there was created a special system of signs in 1844. Using this strict signing system the fishermen eventually created an original art phenomenon - the weathervanes. A weathervane was a decoration of a sailing boat and the pride of the whole family. The older children had a right to repaint the sun faded parts of the weathervane.
Catch the excitement and curiosity, we're taken to creativity, just not wooden:))) my husban drew a diagram and I need to take a needle and there are a small sym-weathervane on the linen.

Vėtrungė / a weathervane

Viršūnė simbolizuoja kreipinį į gamtos jėgas arba parodo šeimos simbolius.
Priešvėjinėje dalyje vaizduojami metų kaitos, saulės ciklo pasiketimai. Virš šių simbolių dažnai išdrožiamas namo ar laivo siluetas.
Pavėjinės dalies simbolius galima priskirti kasdieninei buičiai. Jais žvejai vaizdavo savo gyvenimą: gyvenamą vietą, ūkio trobesius, kaimynų namus.
Ženklas prie vėliavos nurodo vietovę.

The top symbolizes the power of nature and also shows the family's symbols.
The windward side reflects the change of the seasons, the Sun wheel. The figures of houses and sailing boats are often showed above these symbols.
The lee side pictures the symbols of family's daily routine. They mean a living place, neighborhood and property of a fisherman.
The sign next to the flag showing the locality.

Vėtrungė / a weathervane

Vėtrungė / a weathervane

the museum in Juodkrante
Vėtrungė / a weathervane

Vėtrungė / a weathervane

natural linen, treads: DMC, Madeira. stitched 1 over 1.

2010 m. rugsėjo 1 d., trečiadienis

Tinklaraščio archyvas